محصولات

محصولات

  • همه
  • پنبه هیدروفیل
  • باند زیر گچ
  • گوش پاک کن
  • پنبه توپک
  • فیتیله پنبه ای
پنبه هیدروفیل

50 گرمی

پنبه هیدروفیل

100 گرمی

پنبه هیدروفیل

200 گرمی

باند زیر گچ

10 سانتی متری

باند زیر گچ

15 سانتی متری

باند زیر گچ

20 سانتی متری

پنبه توپک

رنگی معطر

پنبه توپک

سفید

پنبه توپک قوطی

2 نوع رنگی معطر و سفید

با گوش پاکن اشانتیون

پنبه توپک قوطی

2 نوع رنگی معطر و سفید

با گوش پاکن اشانتیون

فیتیله پنبه ای

در رنگ های مختلف

قوطی گوش پاکن کن

100 عددی

گوش پاکن کن 100 عددی

در 2 نوع بسته بندی

گوش پاکن کن نایلونی

100 عددی

نی گوش پاک کن

در رنگ های مختلف