لینک های مرتبط

وب سایت اداره استاندارد

blog

سازمان استاندارد ملي ايران (سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) يا ISIRI به عنوان تنها مرجع رسمي تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) در كشور مي باشد كه استانداردهاي مختلفي در حوزه هاي متفاوت را با كمك كارشناسان آن سازمان، صاحب نظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي تهيه و منتشر مي نمايد.

معاونت غذا و دارو

blog

اداره کل تجهیزات پزشکی

blog

وظيفه اصلي اين اداره نظام مند كردن وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور و نظارت بر نحوه توليد ،‌ واردات ،‌ توزيع ، عرضه ، مصرف ،‌ نگهداري ، صادرات ، ارتقاي كمي و كيفي توليدات وسايل پزشكي داخل كشور و نظارت بر كيفيت لوازم پزشكي وارداتي است .